Koma kasutamine

Koma kasutamine eesti keele reeglitest lähtuvalt:

* Komaga  eraldatakse loetelud.

* Järgmiste sidesõnade ette

- ei kirjutata üldjuhul koma: JA, NING, EHK, EGA, VÕI, KUI KA

- kirjutatakse üldjuhul koma: ET, SEST, AGA, KUI, KUID, VAID, ENT, NAGU, KUNI

* Siduvate sõnadega (KES, KELLE, KEDA, MIS, MILLE, MIDA, KUS, KUHU, KUIDAS, MILLAL, MISSUGUNE, KAS jne) kasutatakse alati koma.