Eesti keele reeglid

Kõige üldisemad eesti keele reeglid, mida tuleb jälgida tööde vormistamisel:
  • lause algab alati SUURE algustähega;
  • ühelauselise pealkirja lõpus ei ole punkti;
  • kõik nimed algavad SUURE algustähega;
  • lause lõppeb kirjavahemärgiga vastavalt lause spetsiifikale (., !, ?);
  • ei tohi unustada komade õigekirja (eraldi link on SIIN).