Tunnitöö vormistamine

Tunnitööde (kokkuvõte, arutlus, aruanne, projekt jne) või lühemate kodutööde vormisatamine toimub tavaliselt veebipõhises keskkonnas. Näiteks on koolis kasutusel Google DriveOne Drive ja Evernote keskkonnad tööde vormistamiseks.
 
Tunnitööd on vaja vormistada kodutööst kiiremini ning seetõttu on sellel ka lihtsustatud nõuded.
 
Üldnõuded:
  • pealkiri ja tekst joondatakse vasakule;
  • kirjastiilid võib jätta samaks, mis on keskkondades vaikimisi pandud: Google Drive's Arial kirjastiil, One Drive's Calibri kirjastiil Ja Evernote's Helvetica;
  • kirjakõrgus samuti sama, mis on keskkondadees vaikimisi, kahes keskkonnas on selleks 11 ja Evernote's 10,5;
  • lõigud eraldatakse ühe tühja reaga;
  • reavahe jätta samuti muutmata st nii kuidas vaikimisi keskkonnas on: Google Drive's 1,15, One Drive's 1,8 ja Evernote's 1, mida ei ole võimalik muuta;
  • teksti rõhutamiseks kasutatakse paksu kirja või suuremaid tähesuurusi, kuid mitte kunagi ei joonita midagi alla, sest see on hüperlingi tähis;
  • töö peab olema varustatud töö koostaja nimega.