Kodutööd ja suuremahulised arvutitööd

Siia alla kuuluvad referaadid, ülevaated, uuringud, õpiprojektid, uurimistööd, loovtööd jne, mille spetsiifika nõuab tiitellehe ja sisukorra olemasolu.
 
SG's kasutatakse koolitöös LibreOffice tekstiredaktorit (juhend installimiseks on lehekõlje all) ning palun esitada kodused tööd selles programmis või Google Drive's.
 

Paberi suurus: A4

Lehe servad: vasak – 3,5 cm; ülalt, paremalt, alt – 2,5 cm

Kirjakuju: paberkandjal esitataval tööl - Times New Roman, arvitiekraanilt lugemiseks - Arial või Verdana;

Kirja kõrgus: 12 punkti

Joondus: rööpjoondus (servast-serva)

Reavahe: 1,5

Lõigud: tekstilõigud eraldatakse ühe tühja reavahega.

Lehekülgede nummerdamine: leheküljed nummerdatakse, kuid tiitelleht jääb ilma numbrita. Numeratsioon paigutatakse lehekülje alla paremale.

Pea meeles: Ükski peatükk ei alga ega lõppe loetelu, tabeli või joonisega.

Pealkirjad:

  • Pealkirjad joondatakse vasakusse serva.
  • Pealkirjad vormindatakse pealkirjalaadidega (Pealkiri 1/Heading 1, Pealkiri 2/Heading 2 jne).
  • Pealkiri kirjutatakse SUURTÄHTEDEGA, alapealkirjad ainult Suure algustähega.
  • Pealkirjade järgi punkti ei panda, kui koosneb ühest lausest. Kui on mitu lauset, siis jäetakse viimane lause ilma punktita.
  • Kõik pealkirjad algavad uuelt leheküljelt, alapealkirjad aga samalt.
  • Kui pealkirjaga samale leheküljele mahub ainult üks rida järgnevat teksti, tuleks alustada uuelt lehelt.
  • Peatüki pealkirja ja sellele järgneva teksti vahele jäetakse kaks tühja rida. Alapealkirja ja eelneva ning järgneva teksti vahele jäetakse üks tühi rida.

Töö sisulised peatükid (pealkirjad) nummerdatakse.  Sisukord, sissejuhatus, kokkuvõte, allikate loetelu ei nummerdata ehk nende ees ei ole numbereid 1., 2., jne. Joonisel üks on näidis.

Vaata näidet:

 

Joonis 1. Sisukorra näidis (koostas: Signe Lensment)

Sisukord: tehakse automaatselt.

                    Abiks MS Word:

                    MS WordPealkirjade nummerdamiseks ja õige suuruse määramiseks valida MS Word'is Paragraph -  Multilevel List - Heading Numbering

                    Abiks LibreOffice:

                    LibreOffice - Automaatse sisukorra tekitamiseks tuleb valida Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Register või sisukord... Avanenud aknas                 võta linnuke eest ära -Kaitstud käsitsitehtavate muudatuste eest- ja vasta -Sobib-

Salvestamine

Salvestamisel tuleb alati failile nimeks panna Klass_Perenimi_Eesnimi_Teema. Teema asemel võib olla õpetaja andnud mingi muu spetsiifilise väljendi või palub panna teema asemel hoopis kuupäeva. Kontrolli alati üle, mis õpetaja failile nimeks palub panna.

               LibreOffice

                      Kui arvutis puudub tekstiredaktor (tekstidokumendi loomise programm), siis soovitan arvutisse installida tasuta LibreOffice. See on                        eestikeelne ja saab alla laadida SIIT
 
                    Õpetused installimiseks on SIIN
 
                    Redigeerimine LibreOffice's