Referaat

Referaat on teaduslik ning kokkuvõtlik ülevaade mingist teemast. Lühemalt on referaat kokkuvõte mingist teemast.
 
Referaati koostades tuleb läbi töötada erinevaid kirjandusallikaid. Referaat ei tohiks tugineda ainult internetiallikatele. Kindlasti on vaja materjali refereerida vähemalt ühest paberkandjal olevast raamatust. Kokku peaks referaadil olema vähemalt kolm erinevat allikat. 
 
Allikate usaldusväärsusest loe SIIT.
 
Referaat ei ole raamatu ümberkirjutamine ega Copy-Paste internetileheküljelt ehk sõnasõnaline kopeerimine pole lubatud.
 
Tähtsaks põhimõtteks referaadi tegemisel on autoriteksti refereerimine ehk autori ideede kirjutamine oma sõnadega, kuid tehnilised termini tuleb jätta alles. Refereeritud osa tuleb viidata, kas lõigu lõpus või lause lõpus (kui ühte lauset viidatakse). Vaata täpsemalt  SIIT 
 
Kui te leiate, et on vaja edasi anda täpne sõnastus, siis tuleb autorit tsiteerida. Tsitaat tuleb panna jutumärkidesse ning viide pannakse kohe pärast jutumärke. Vaata täpsemalt SIIT
 
Referaat koosneb järgmistest osadest:
 1.  tiitelleht ,
 2. sisukord,
 3. sissejuhatus,
 4.  töö sisu ,
 5. kokkuvõte,
 6. kasutatud kirjandus,
 7. lisad.

Kokkuvõte referaadi osadest asub SIIN

Tööde vormistamise põhjalikum juhend on SIIN

 Peatüki KASUTATUD KIRJANDUS juhend on SIIN

Referaadi keel on korrektne ja õppeaine sõnavara kasutav ning sellele vastav, kuid ei tohiks liialdada võõrsõnadega. Välitada tuleks kõnekeelt ning kirjanduslikku stiili. Vältida sõnakordusi ja pikki lauseid.

Ükski peatükk ei alga ega lõppe loetelu, tabeli või joonisega.


Referaadi koostamise etapid:

 1. teema valimine ja eesmärkide sõnastamine;
 2. kirjanduse leidmine;
 3. töö põhiosa ülesehituse kava koostamine;
 4. faili loomine, vormistamine;
 5. sissejuhatuses teema valiku põhjendamine ja tähtsuse selgitamine ning eesmärkide lisamine (mida Sa tahad referaadiga edasi anda ja/või teada saada);
 6. põhiosa kirjutamine ja kasutatud materjali täiendamine;
 7. sissejuhatuse lõpetamine ja kokkuvõtte kirjutamine;
 8. teksti keeleline kontrollimine;
 9. ettekandeks esitluse loomine.
Töö eesmärgite alguse võiks sõnastada nii: 
- referaadi eesmärgiks on uurida kirjanduse põhjal ... (vulkaanide toimemehhanismi) ja ... 
- referaadi eesmärk on saada ülevaade... 
- referaadi eesmärk on anda ülevaade... 
- referaadi eesmärk on teada saada... 
- referaadi eesmärk on tutvustada...
 
 
Referaadi näidisega tutvu SIIN
 
Vormistamise juhend koos kommentaaridega on SIIN
 
Näidised koos on SIIN Kuid mõned leheküljed on löönud segamini. Vaadake näidiseid eraldi eelmiste linkide alt.