Kasutatud kirjanduse vormistamine

Allikaloendisse kirjutatakse tavaliselt kasutataud materjalid autori perekonnanime järgi tähestikulises järjekorras ning ei panda ette numbreid. Kui on kasutatud väga palju internetilehekülgi, siis tuleks kasutatud materjalid nummerdada.
 
Näide - tähestikuline järjekord, puuduva numbrid:
 

KASUTATUD MATERJALID

 
Ackerman, D. 2005. Meelte lugu. Tallinn: Varrak.
Denett, D. C. 2011. Darwini ohtlik idee: evolutsioon ja elupaljumõttelisus. Tallinn: Varrak.
Mäeniit, P. 2013. Aleksei Turovski ja teised looma: vaatluspäevik. Tallinn: Tänapäev.
Turovski, A. 2011. Loomult loom. Tallinn: Varrak.
 
Väga lihtne on seda teha automaatselt MS Wordi tekstiredaktoris.

References – Insert Citation – Add New Sourse… Book - Harvard

 
 
Allikatele viitamine kasutatud kirjanduses on SIIN
Allikatele viitamine refereeringi lõpus on SIIN