Vormindamine LibreOffice

Siia alla kuuluvad referaadid, uuringud, õpiprojektid, uurimistööd jne, mille spetsiifika nõuab tiitellehe ja sisukorra olemasolu.
Juhend on LibreOffice tekstiredaktori kohta. Juhend LibreOffice redaktoris muutmiseks on märgitud rohelisega.
 
Programmi LibreOffice saab alla laadida SIIT
 

Paberi suurus: A4 Vormindus - Lehekülg

Lehe servad: vasak – 3,5 cm; ülalt, paremalt, alt – 2,5 cm Vormindus - Lehekülg

Kirja kuju: paberkandjal esitataval tööl - Times New Roman, arvitiekraanilt lugemiseks - Arial või Verdana;

Kirja kõrgus: 12 punkti

Joondus: rööpjoondus (servast-serva)   

Rööpjoonduse näide:

Reavahe: 1,5 

Kaks moodust määramiseks: 

I Vormindus - Lõik Uues aknas Taanded ja vahed - Reavahe (akna all) Rippmenüüst valida 1,5-kordne

II Teha tekst aktiivseks. Vajutada paremat klahvi ja valida Reavahe - 1,5 rida

Lehekülgede vahetumine: järgmisele leheküljele liigutakse Ctrl+Enter'iga. NB! Ainult Enter'iga seda EI TEHTA.

Lehekülgede nummerdamine: leheküljed nummerdatakse, kuid tiitelleht jääb ilma numbrita. Numeratsioon paigutatakse lehekülje alla paremale. 

Lehekülgede nummerdamine on mitme-etapiline: 

I Vormindus - lehekülg avanenud aknas valida Päis. Linnuke peab olema Päis ees. Võtta eest ära linnuke Sama sisu esimesel leheküljel. Vajutada Sobib

II Minna teise lehekülje jalusesse. Liikuda Tab-klahviga paremale.

III Lisamine - Väljad - Leheküljenumber

Pealkirjad:

  • Pealkirjad joondatakse vasakusse serva.
  • Pealkirjad vormindatakse pealkirjalaadidega (Pealkiri 1/Heading 1, Pealkiri 2/Heading 2 jne).
  • Pealkiri kirjutatakse SUURTÄHTEDEGA, alapealkirjad ainult suure algustähega.
  • Pealkirjade järgi punkti ei panda.
  • Kõik pealkirjad algavad uuelt leheküljelt, alapealkirjad aga samalt.
  • Kui pealkirjaga samale leheküljele mahub ainult üks rida järgnevat teksti, tuleks alustada uuelt lehelt.
  • Peatüki pealkirja ja sellele järgneva teksti vahele jäetakse kaks tühja rida. Alapealkirja ja eelneva ning järgneva teksti vahele jäetakse üks tühi rida.

Töö sisulised peatükid (pealkirjad) nummerdatakse.  Sisukord, sissejuhatus, kokkuvõte, allikate loetelu ei nummerdata ehk nende ees ei ole numbereid 1., 2., jne.

Vaata näidet (kliki pildil):

MS Word - Pealkirjade nummerdamiseks ja õige suuruse määramiseks valida MS Word'is Paragraph -  Multilevel List - Heading Numbering

Lõigud: tekstilõigud eraldatakse ühe tühja reavahega.

Sisukord: tehakse automaatselt.

Automaatse sisukorra tekitamiseks tuleb valida Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Register või sisukord... Avanenud aknas võta linnuke eest ära -Kaitstud käsitsitehtavate muudatuste eest- ja vasta -Sobib-

(LibreOffice sisukorra tekitamine: Lisamine - Registrid ja sisukorrad ► Register või sisukord... Uues aknas võta linnuke eest ära ❏ Kaitstud käsitsitehtavate muudatuste eest ja vajuta Sobib)

Ükski peatükk ei alga ega lõppe loetelu, tabeli või joonisega.

Salvestamine

Salvestamisel tuleb alati failile nimeks panna Perenimi_Eesnimi_Teema. Teema asemel võib olla õpetaja andnud mingi muu spetsiifilise väljendi või palub panna teema asemel hoopis kuupäeva. Kontrolli alati üle, mis õpetaja failile nimeks palub panna.