Abiks koostamisel

See peatükk räägib faili loomisest arvutis, millises järjekorras midagi teha ja kuidas referaati koostada.

Tööde järjekord:

 1. Mina soovitan luua alguseks fail, kuhu Sa kogud nn musta materjali ehk Copy-Paste'ga teksti. Iga lõigu alla täpne viide, kust materjali võtsid. Nii raamatute kui ka internetilehekülgede kohta. Raamatutest musta materjali jaoks materjali hankimisel soovitan aja kokkuhoiu mõttes kohe tekst refereerida (teksti refereerimine), kuid lisa kindlasti raamatu täpsed andmed ja lehekülg, juhuks kui hiljem on vaja midagi täpsustada. Musta materjali peab olema kolmandik rohkem kui referaadi pikkuseks arvestad. Puhtasse materjali ümber kopeerides tulevad viited panna iga lõigu lõppu (
 2. Musta materjali faili soovitan vormindada, et oleks lihtsam refereeringuid ümber kopeerida:
  •    ühesugune kirja kõrgus - 12 punkti;
  •    ühesugune kirja kuju (Font) - Times New Roman (kui on vaja välja printida); Arial või Verdana (arvutis esitamiseks);
  •    reavahe 1,5 tähekõrgust;
  •    värv must;
  •    rööpjoondus e servast-serva joondus (Justified).
 3. Tööta läbi must materjal:
  • märgi topelt kopeeritud/refereeritud tekst (ühesuguse sisuga) näiteks punasega, et seda referaadis ei kasuta, kustutamist ma ei poolda, sest võib-olla on ikkagi vaja ja pead hakkama otsima uuesti internetist või raamatust (pigem jäta alles raamatu tekst);
  • raamatute tekst peaks olema refereeritud ning sellega ei ole vaja midagi muud teha, kui kontrollida, et sisud ei kattuks;
  • refereeri interntiallikate tekst, kas lõigu peale või alla, jäta refereering mustaks, kuid refereeritud tekst märgi näiteks roheliseks, et saada aru, mis on refereeritud/kasutatud.
 4. Vajadusel esita must materjal õpetajale kontrollimiseks.
 5. Võta arvesse õpetaja märkused ja alusta referaadi loomist.
 6. Referaadi koostamine:
  • ava uue tekstidokumendi;
  • salvestad faili "Perenimi_Eesnimi_Teema";
  • lood tiitellehe (täita võid seda ka hiljem, kuid jäta see lehekülg vabaks);
  • liigu Ctrl+Enteriga järgmisele leheküljele;
  • jätad selle lehekülje SISUKORRA jaoks vabaks;
  • vormista lehekülje numbrid, kuid esilehel ei kuvata lk numbreid;
  • jällegi liigud Ctrl+Enteriga järgmisele leheküljele;
  • vormindad nõutekohaselt (Kirja kõrgus, kuju, rööpjoondus, reavahe jne. NB! Ära jäta vormindamist hilisemaks, sellega Sa kaotad aega!), samuti vorminda pealkirjad laadidega (stiilidega), sest muidu ei saa koostada automaatset sisukorda;
  • tee SISSEJUHATUSEST ära teema valiku põhjenduse ja eesmärgid jne st selle, mis on võimalik alguses teha;
  • hakkad koostama põhiosa ehk kopeerid refereeringu puhtasse materjali, kontrolli pidevalt vormindust, põhiosa refereering peab olema viidatud, seepärast koosta paralleelselt ka KASUTATUD MATERJALI peatükki:
   • liigu Ctrl+Enteriga järgmisele leheküljele;
   • võid kirjutada pealkirja KOKKUVÕTE, kuid selle teed viimasena;
   • liigu Ctrl+Enteriga jällegi järgmisele leheküljele;
   • loo peatükk KASUTATUD MATERJAL ja hakkad sinna tooma kasutatud allikaid vastavalt viitamisjuhendile (tähestikulises järjekorras);
  • teed KOKKUVÕTTE;
  • kontrollid üle KASUTATUD MATERJAL peatüki;
  • lisad vajadusel peatüki LISAD;
  • genereeri teisele leheküljele automaatselt sisukord ja lisa pealkiri SISUKORD (pärast pealkirja kaks rida tühjaks);
  • teed tiitellehe, kui varem seda ei teinud;
  • kontrollid üle vorminduse ja viitamise.
 7. Esitad referaadi hindamiseks.