Nõuded multimeediaesitlusele

Selleks võib olla fotoprojekt, video või fotodest kokku panud esitlus erinevates keskkondades.
 
Nõuded sisule:
 • avaleht (avaslaid või -kaader):
  • teema,
  • autorite andmed,
  • õppeasutus,
  • tegemise aasta.
 • sissejuhatus, lühitutvustus teemast, eesmärgid lähtuvalt teemast;
 • teemaarendus ehk mis teada saite, kuidas tegite ja teemakohane analüüs;
 • osaldel teemadel tuleb lisada kaart vm (diagrammi, graafikud jne);
 • teema kokkuvõte (siin uusi väiteid ei esitata, kordate üle ja võtate teema kokku);
 • allikate loetelu.
Nõuded keelele ja kujundusele:
 • keeleliselt korrektne ja selge;
 • illustereeritud piltide või videol konkreetse objekti filmiga;
 • kuvatav tekst on liigendatud;
 • kiri esitlusel on Arial ja Verdana kirjakujus ja suurusega vähemalt 28, videol kiri seinalt loetav;
 • pilt või video on kvalitteetne, sobivad plaanid ja objekti näitamiseks vajalik võttenurk.