Nõuded fotole

Nõuded õppetöös kasutatavale dokumentaalfotole (õpilaste poolt pildistatavatele):
  • foto peab vastama teemale (teemaväliseid ei ole vaja kasutada);
  • fotol on selgesti äratuntav objekt, millest on juttu;
  • foto on terav;
  • foto on värviline;
  • kindlasti kasutage nii üldplaani (objekti ümbruse näitamiseks), keskplaani (objektide võrdlemiseks) kui ka suurplaani (objekti spetsiifika näitamiseks), et oleks selgem ülevaade teemast. Vaata näidet;
  • foto ei tohi olla töödeldud kunstilisel eesmärgil (kui juhendis ei ole sätestatud teisiti), võib kasutada kärpimist, et eemaldada mittevajalikud osad fotol;
  • grupiliikmete foto (keegi teine teeb);
  • multimeedia esitluses või videos on kasutatud fotode tegemise aeg, koht
  • alati viidata, kes on foto autor st kes on teinud klõpsu.