Vormistamine arvutil

Sellelt leheküljelt leiate kokkuvõtte vormistusnõutest, millest tuleb kinni pidada iga arvutis tehtava töö puhul.

Alateemad

Teemad on jaotatud alateemadeks, mis sisaldavad lisaks arvutialastele nõutele ka eesti keele reegleid kui ka meilimise põhitõdesid.

Vormistusnõutest tuleb kinni pidada, sest see on üks osa hindest. See ei ole "tähenärimine", vaid õppekavast ja läbivatest teemadest tulenev pädevuse hindamine.

Hindamisel läheb arvesse nii sisu kui ka vormistus!


 

Koostanud: Signe Lensment

2014

 

Litsents:

Creative Commonsi litsents
Autori Signe Len smenti teos pealkirjaga "Tööde vormistamine arvutil" on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsents.